IMG_20240109_153324_gradient

VZDELÁVANIE

V našej spoločnosti venujeme veľký priestor získavaniu nových informácií, ich aplikácií do vlastnej práce, neustálemu odbornému rastu celého tímu ako aj sledovaniu trendov v oblasti technológií s ktorými pracujeme. Na druhej strane si ale uvedomujeme hodnotu takto nadobudnutého vzdelania a jeho potrebu šíriť ho ďalej. 
Popri našej práci sa v spolupráci so súkromnou základnou umeleckou školou venujeme vzdelávaniu mladej generácie v oblasti audiovizuálnej a multimediálnej tvorby, ale aj organizácii rôznych workshopov či webinárov.
  • E-learning
  • Vzdelávanie / Lektorovanie
  • Moderovanie
  • Firemné eventy
  • Tvorba scenára / réžia projektu
  • Telemosty