DSC00205_gradient2

Projekt IROP - bodka.tv

V našej spoločnosti prebieha v súčasnosti realizácia aktivít projektu IROP – bodka.tv s finančnou podporou z prostriedkov EU.
Súčasťou aktivít projektu je vytvorenie internetovej televízie bodka.tv zameranej na kultúru, umenie, vzdelávanie, duchovný život, históriu a mnohé ďalšie oblasti, ktoré v súčasnom mediálnom svete nedostávajú dostatočný priestor. Projekt je zameraný na technické vybavenie televízie (Videoprodukčné pracovisko), prostredníctvom ktorého budeme môcť vytvárať originálny programový obsah pre vysielanie vrátane mnohých priamych prenosov.

 

Zmluva s víťazným uchádzačom
Dodatok č. 1 k zmluve
Dodatok č. 2 k zmluve