Kontakt a obchodné informácie

Filma, s.r.o.
Tarasa Ševčenka 7, 080 01 Prešov
IČO: 454 111 31
IČ DPH: SK 2022987219

Bankové spojenie: 2920832693/1100, Tatrabanka, a.s.

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  22617/P

www.filma.sk
filma(at)filma.sk
0940 84 84 80