MKRY1888-scaled_gradient3

REKLAMA

Rozhlasová, televízna, printová alebo internetová reklama – spôsob, akým sa tisícky firiem na celom svete snažia denne predať svoje produkty alebo služby.
Vytvoriť dobrú reklamu, ktorá zaujme a nestratí sa medzi miliónmi iných, je obrovskou výzvou pre všetky reklamné agentúry. V našej spoločnosti sa snažíme o veľkú dávku kreativity a originality ale zároveň aj o výraznú efektivizáciu celého procesu tvorby a výroby reklám. Tak, aby dobrá a účinná reklama nebola iba výsadou tých najväčších firiem, ale aby si ju mohli dovoliť aj menšie spoločnosti naprieč celým spektrom obchodu a služieb.
O úspešnosti tohto konceptu svedčia stovky rozhlasových reklám vyrobených počas posledných takmer dvadsiatich rokov našej tvorby.
  • Podcasty
  • Klipy
  • Rozhlasová reklama
  • Televízna / Youtube reklama
  • Hlasová databáza
  • Grafika (tvorba, firemná identita)
  • Fotografia