IMG_20230901_111501_gradient

TLMOČENIE

Tlmočnícke služby sú neodeliteľnou súčasťou väčšiny podujatí s medzinárodnou účasťou. Ich úspech závisí v prvom rade od schopností a úrovne tlmočníkov ale následne aj od kvality použitej tlmočníckej techniky. V našej spoločnosti využívame nami navrhnuté a vyvinuté technické riešenie tlmočníckych pultov s plne digitálnym IP prenosom zvuku a obrazu. Umožňuje nám to na jednej strane kvalitne zabezpečiť štandardné scenáre tlmočenia, na druhej strane vieme realizovať aj rôzne netradičné riešenia s komplikovaným routingom signálu. Súčasťou celého systému je aj ozvučenie priestorov, zvukové výstupy pre novinárov ale napríklad aj kompletný prenos obrazu z miesta diania pre tlmočníkov. Tých vieme takto umiestniť nie len do štandardných tlmočníckych kabín, ale aj do samostatných vyhradených priestorov, či dokonca úplne kdekoľvek vo svete v dosahu Internetového pripojenia. Spolupracujeme s profesionálnymi a overenými tlmočníkmi združenými v SAPT.
Tlmočnícke služby vedia byť aj súčasť nami realizovaných priamych prenosov z podujatí. Tlmočenie je tak smerované nie len do účastníckych staničiek prezenčných návštevníkov, ale aj pre divákov priameho prenosu.
Možnosť vzdialeného pripojenia tlmočníkov cez Internet rozširuje možnosti organizovania podujatí o tlmočenie z netradičných jazykov, kde by bola fyzická prítomnosť tlmočníka organizačne a finančne veľmi náročná. Zároveň je možné týmto spôsobom veľmi jednoducho tlmočiť aj virtuálne podujatia, napríklad webináre alebo online konferencie.
V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte.