kontakt


Kontakt a obchodné informácie:

Filma, s.r.o.
Jarková 77, 080 01 Prešov
IČO: 454 111 31
IČ DPH: SK 2022987219
Bankové spojenie: 2920832693/1100, Tatrabanka, a.s.
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  22617/P
www.filma.sk
filma@filma.sk
0940 84 84 80 (iba SMS – budeme vás kontaktovať)