inštitúcie


Tvorba hudobných podkladov pre školy, výroba audiovizuálnych učebných pomôcok. ■ Fotografovanie žiakov. ■ Záznamy a živé videoprenosy z podujatí. ■ Obciam, mestám, kultúrnym strediskám ponúkame kompletnú organizáciu podujatí – spoločenských, kultúrnych, pracovných, konferenčných (od návrhu dramaturgie až po kompletnú obsahovo-technickú realizáciu). ■ Výroba propagačných materiálov.